Contacts

HEADQUATER:

WBHF - WORLD BALL HOCKEY FEDERATION - Svetová hokejbalová federácia

Hviezdoslavovo námestie 172/14, 811 02, Bratislava, Slovakia EU

IČO: 31786227
DIČ: 2120347108
info@wbhf.info

Bank account:
TATRA BANKA
2941465247/1100, IBAN SK55 1100 0000 0029 4146 5247